Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου

There are no translations available.

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί από 20/01/2014 έως 25/01/2014. Η σύνθεση της  επιτροπής για την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος έχει ως εξής:

  1. Pantelis Vassilakis, Associate Professor, Department of Audio Arts & Acoustics, School of Media Arts, Columbia College, Chicago, USA
  2. Kevin Dawe, Professor, School of Music and Fine Art, University of Kent, UK.

  3. Panayotis Mavromatis, Associate Professor of Music and Music Education; Director of Music Theory, Department of Music and Performing Arts Professions, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York, USA.

  4. Eftychia Papanikolaou, Associate Professor (musicology); Musicology Coordinator; MUCT Advisor Musicology/Ethnomusicology, Moore Musical Arts Center, College of Musical Arts, Bowling Green State University, Ohio, USA.

You are here: Home