Πρόσκληση

There are no translations available.

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τα Μέλη των ΟΜ.Ε.Α. στην 4 η συνεδρίαση (διευρυμένη) (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 15 Μαϊου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ενημέρωση επί της διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015
  2. Ενημέρωση επί του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος
  3. Ενημέρωση επί της διαδικασίας υποβολής πρότασης: α) πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ και β) ακαδημαϊκής πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών
  4. Διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων
  5. Διάφορα

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.