Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΤΕΙ για το Δεύτερο εξάμηνο 2017-2018.

There are no translations available.

Καλούνται τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος, να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων τους για το Δεύτερο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Η συμπλήρωσή τους για το Ίδρυμά μας, αρχίζει στις 16 Μαΐου 2018 και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου 2018.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων σε συνεργασία με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους έχουν την ευθύνη να συντονίσουν το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός τους, ώστε να διαθέσουν χρόνο τουλάχιστον μισής ώρας από το μάθημα που διδάσκουν στους φοιτητές που παρακολουθούν για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Επίσης, για δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά στο σύνολο του Ιδρύματος, εφαρμόζεται το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θεωρητικού - εργαστηριακού μαθήματος, καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων (της Γραμματείας Τμήματος, της Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, της Βιβλιοθήκης, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Erasmus και των λοιπών Υπηρεσιών) που παρέχονται προς τους φοιτητές.

Συνεχίζουμε τη διαδικασία της άντλησης σχολίων από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που αποτέλεσαν θέμα προς συζήτηση στις Συνελεύσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων και προβληματισμό ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφηκαν. Περιμένουμε την δική σας ανταπόκριση, ως εκπαιδευτικοί, στο κάλεσμά μας για την ενεργοποίηση των φοιτητών στη διαδικασία της αξιολόγησης και κατά συνέπεια στη διαδικασία βελτίωσης τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όσο και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

1. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμου https://gmweb.teiep.gr/unistudent/ όπου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».

2. Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία

προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους. Για περαιτέρω διευκόλυνση

παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».

You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΤΕΙ για το Δεύτερο εξάμηνο 2017-2018.