Πρόσκληση 9/5

There are no translations available.

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην 3 η συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 09 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση παραδοτέων Γ΄ Φάσης διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  2. Προγραμματισμός Εσωτερικών Επιθεωρήσεων πριν τη πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  3. Επιλογή και έγκριση Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης, για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  4. Ορισμός ομάδων εργασίας για τον προσδιορισμό ακαδημαϊκών δεικτών και διαδικασιών αξιολόγησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
  5. Διάφορα

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.

You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Πρόσκληση 9/5