Πρόσκληση σε ημερίδα της ΜΟΔΙΠ του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης

Η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.∆Ι.Π.) του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης διοργανώνει ενηµερωτική- επιστηµονική ηµερίδα µε τίτλο: «∆ιασφάλιση και Πιστοποίηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προκλήσεις για το µέλλον».

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00- 18:00 στο Ξενοδοχείο Thraki Palace στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Πρόσκληση σε ημερίδα της ΜΟΔΙΠ του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης