Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π.

There are no translations available.

  • Οργάνωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας:
  • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
    • Υποστήριξη των διαδικασιών Αξιολόγησης
  • Πληροφόρηση – Διαφάνεια
    • Λειτουργία Ιστοχώρου
  • Ημερίδες Ενημέρωσης Διάχυσης Πληροφοριών
    • Θέματα που αφορούν την βελτίωση της εκπαίδευσης & των παρεχόμενων υπηρεσιών

You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π.