Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π.

 • Οργάνωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας:
  • Έκδοση εγχειριδίων οδηγιών/ καλών πρακτικών/ έντυπων προς όλους τους εμπλεκόμενους: ΟΜ.Ε.Α., Όργανα Ακαδημαϊκών Μονάδων, Μέλη Ε.Π., Διδάσκοντες, Διοικητικές Υπηρεσίες, Κεντρική Διοίκηση
  • Διαδικασίες που θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες του ιδρύματος
 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
  • Υποστήριξη των διαδικασιών Αξιολόγησης
 • Πληροφόρηση – Διαφάνεια
  • Λειτουργία Ιστοχώρου
 • Ημερίδες Ενημέρωσης Διάχυσης Πληροφοριών
  • Θέματα που αφορούν την βελτίωση της εκπαίδευσης & των παρεχόμενων υπηρεσιών

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π.