Πρόγραμμα για συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

There are no translations available.

Σας ενημερώνουμε ότι ομάδα συνεργατών του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.  συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό στο σύνολο των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου. Λειτουργούν αίθουσες με υπολογιστές σε όλα τα τμήματα και επιπλέον, η αίθουσα Υπολογιστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και οι αίθουσες των ελεύθερων εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους φοιτητές των τμημάτων της Άρτας.

Πρόγραμμα για συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Πρόγραμμα για συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου