Διοργάνωση 5ης Ημερίδας της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: "ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης"

«ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης» στα πλαίσια της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς.

Πρόγραμμα

Αφίσα

Παρουσιάσεις Ομιλητών

Ζωάκη Μαλισιόβα Δήμητρα - Πορεία υλοποίησης έργου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου

Μαντζούκας Στέφανος - Πρακτικά ζητήματα αξιολόγησης: εμπόδια και ευκαιρίες

Ζακοπούλου Βικτωρία - Η συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης στην εξέλιξη Τμημάτων: Διοργάνωση Αυτοδύναμου ΜΠΣ του Τμήματος Λογοθεραπείας

Καραμάνης Κωνσταντίνος - Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήματα και προοπτικές του Ιδρύματος

Τσίνας Αναστάσιος - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Διοργάνωση 5ης Ημερίδας της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: "ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης"