Μεθοδολογία

There are no translations available.

  • Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης στο ίδρυμα
  • Υποστήριξη των ΟΜ.Ε.Α. των τμημάτων
  • Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος
  • Διατήρηση Κεντρικής Βάσης Πληροφοριών
  • Αναλύσεις & Παροχή Πληροφοριών στη διοίκηση ιδρύματος και τμημάτων
You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Μεθοδολογία