Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην 7 η συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Απολογισμός έργου της ΜΟΔΙΠ

2. Προτάσεις βελτίωσης ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

3. Αξιολόγηση φοιτητών μέσω ΠΛΗΣΥ ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4. Οριστικοποίηση του πλάνου υποχρεώσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων προς τη ΜΟΔΙΠ.

5. Ενημέρωση επί της υποβολής στην ΑΔΙΠ της αναθεωρημένης Πρότασης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και του Αναθεωρημένου Εγχειριδίου Ποιότητας ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

6. Διάφορα Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης