Διοργάνωση 1ης Ημερίδας «ΤΕΙ-Ηπείρου: Έργο και Ποιότητα» Πλούσια εμπειρία σε νέους δρόμους

There are no translations available.

Ενημερωτική ημερίδα που αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης στο ΤΕΙ Ηπείρου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Ιουνίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου, στους Κωστακιούς. Η ημερίδα είχε θέμα «ΤΕΙ Ηπείρου: Έργο & Ποιότητα πλούσια εμπειρία σε νέους δρόμους» και έγινε στα πλαίσια της πράξης «Στήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ηπείρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Το ΤΕΙ Ηπείρου είναι από τα ιδρύματα που υιοθέτησαν το νεοσύστατο θεσμό της αξιολόγησης γιατί πιστεύει στα ποιοτικά κριτήρια τόνισε η Δήμητρα Ζωάκη – Μαλισιόβα, Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ  Ηπείρου & Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ. «Θεωρούμε την αξιολόγηση μοχλό για το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Ιδρύματός μας, καθώς επίσης και εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας της έρευνας, των σπουδών και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους φοιτητές μας και την κοινωνία» είπε η κυρία Ζωάκη η οποία σε δηλώσεις της ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ενημερωτική ημερίδα που αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης στο ΤΕΙ Ηπείρου, δηλαδή ποιο είναι το εκπαιδευτικό έργο που παράγουμε, ποιο είναι το ερευνητικό μας έργο, ποια είναι τα προγράμματα σπουδών που δίνουμε στους φοιτητές μας και ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το Ίδρυμα, τόσο από τα τμήματα όσο και από την κεντρική υπηρεσία του ιδρύματος. Βάζουμε δηλαδή σε μια σωστή βάση την αξιολόγηση που είναι ένα θέμα που πρέπει να γίνει.

Ήδη έχουμε μείνει πίσω. Η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης έχει ξεκινήσει από το 2005, εμείς ξεκινήσαμε εδώ από το 2008 και είμαστε από τα ιδρύματα εκείνα που υιοθετήσαμε το νεοσύστατο θεσμό γιατί πραγματικά πιστεύουμε στα ποιοτικά κριτήρια και πιστεύουμε ότι μέσα από την αξιολόγηση θα φανεί η ποιότητα του έργου μας και αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε πολύ θετικοί στην όλη ιστορία».

Όσον αφορά τη ΜΟΔΙΠ η κυρία Ζωάκη είπε ότι είναι μία καινούργια δομή η οποία προβλέπεται στο νόμο 3574/2005 και έχει σαν σκοπό να συντονίσει τις ακαδημαϊκές μονάδες και την κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος ώστε να καταγραφεί με αντικειμενικό τρόπο το έργο που παράγεται είτε είναι αυτό εκπαιδευτικό είτε είναι ερευνητικό ή οποιοδήποτε άλλο έργο παρέχεται.

Η νεοσύστατη δομή αποτελείται, όπως προβλέπεται από το νόμο, από τον αντιπρόεδρο ακαδημαϊκών υποθέσεων που προεδρεύει σε αυτή, από τρία μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ανώτατων βαθμίδων οι οποίοι ορίζονται μέσα από τη συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου και επίσης από έναν εκπρόσωπο του διοικητικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, έναν φοιτητή και μια γραμματέα.

Πρόσκληση

Κατάλογος προσκεκλημένων

Παρουσιάσεις  εισηγητών

You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Εκδηλώσεις Διοργάνωση 1ης Ημερίδας «ΤΕΙ-Ηπείρου: Έργο και Ποιότητα» Πλούσια εμπειρία σε νέους δρόμους