Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

DSC08870

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου με αξιολογητές τους:
1. Dr. Maria Goula, Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Ισπανία 
2. Prof. Dr. Sophia Kathariou, North Carolina State University, Raleigh - North Carolina, Η.Π.Α.
3. Dr. Eleni Maloupa, Senior Researcher, Agricultural Research Center of Northern Greece, 
 National Agricultural Research Foundation, (NAGREF), Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
4. Dr. Thomas Panagopoulos, Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, 
 University of Algarve, Faro, Πορτογαλία.You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου