Αναρτήθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

Στάλθηκε από την Α.ΔΙ.Π. το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Το κείμενο της έκθεσης θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.
You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Αναρτήθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής