Έναρξη λειτουργίας και συλλογής στοιχείων του ΠΛΗΣΥ της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε, ότι από το τρέχον εξάμηνο τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή η συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων, με την υποστήριξη του σχεδιαζόμενου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΛΗΣΥ) στα πλαίσια του έργου της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή ξεκινά δοκιμαστικά στις 11 Μαΐου 2012 για το Τμήμα Λογοθεραπείας και στη συνέχεια μετά την επίλυση τυχόν προβλημάτων θα ακολουθήσει η εφαρμογή στα υπόλοιπα τμήματα παρατείνοντας το χρόνο για εύλογο διάστημα.

Η συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύτιμη και μπορεί να αναδείξει σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον φοιτητή με τις απαντήσεις που έδωσε.

Προκείμενου να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://gm.teiep.gr/unistudent/  και να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία έτσι ώστε να συνδεθείτε στην συνέχεια, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων», στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης.You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Έναρξη λειτουργίας και συλλογής στοιχείων του ΠΛΗΣΥ της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου