Διοργάνωση της 4ης Ημερίδας "ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση"

«ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου, στα πλαίσια εξέλιξης του έργου της, διοργανώνει την τέταρτη ημερίδα με θέμα: «ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση» στα πλαίσια της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 11/04/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ανακοίνωση


Πρόγραμμα


Αφίσα


Παρουσιάσεις

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Διοργάνωση της 4ης Ημερίδας "ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση"