Μέλη Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας  (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιδρύματος

E-mail

Αναστάσιος Τσίνας, Καθηγητής, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ζακοπούλου Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γκόγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Καραμάνης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μαντζούκας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τσαρδάκας Απόστολος, ΕΡΔΙΠ Α΄ Βαθμίδας, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. (Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Κύρκας Δημήτριος, ΕΤΠ, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. (Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Λαμπρινή Ζήση, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. (Επρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού)

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιφιγένεια Βασιλείου, Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μέλη Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

E-mail

Δήμητρα Ζωάκη, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου» Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αναστάσιος Τσίνας, Καθηγητής, Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χρήστος Γκόγκος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Mέλος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Στέφανος Μαντζούκας, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Νοσηλευτικής, Μέλος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Λαμπρινή Ζήση, του κλάδου ΠΕ/Διοικητικού Οικονομικού, Μέλος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιφιγένεια Βασιλείου, του κλάδου ΤΕ/Διοικητικού Λογιστικού, Γραμματέας Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

You are here ΜΟ.ΔΙ.Π. Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π.