Μέλη Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

There are no translations available.

Η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας  (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιδρύματος

E-mail

Αναστάσιος Τσίνας, Καθηγητής, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ζακοπούλου Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Γκόγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Καραμάνης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαντζούκας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Τσαρδάκας Απόστολος, ΕΡΔΙΠ Α΄ Βαθμίδας, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. (Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Κύρκας Δημήτριος, ΕΤΠ, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. (Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Λαμπρινή Ζήση, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. (Επρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ιφιγένεια Βασιλείου, Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μέλη Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

E-mail

Δήμητρα Ζωάκη, Καθηγήτρια, Υπεύθυνη της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου» This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Αναστάσιος Τσίνας, Καθηγητής, Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χρήστος Γκόγκος, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Mέλος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Στέφανος Μαντζούκας, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Νοσηλευτικής, Μέλος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Λαμπρινή Ζήση, του κλάδου ΠΕ/Διοικητικού Οικονομικού, Μέλος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ιφιγένεια Βασιλείου, του κλάδου ΤΕ/Διοικητικού Λογιστικού, Γραμματέας Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You are here: ΜΟ.ΔΙ.Π. Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π.