Μέλη Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.

There are no translations available.

Οργανωτική δομή Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου

  • Ζακοπούλου Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης με αρμοδιότητες Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ.
  • Βλαχόπουλο Στέφανο, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως μέλος.
  • Γκούβα Μαίρη, Καθηγήτρια του Tμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ως μέλος.
  • Γλαβά Ευριπίδη, Καθηγητή του Tμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως μέλος.
  • Κανταρτζή Αλέξανδρο, Καθηγητή του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ως μέλος.
  • Γαλανού Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Tμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, ως μέλος.

Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος οι οποίοι θα εκλεγούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 και 12 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017, με διάρκεια θητείας ενός (1) έτους.

Έναν εκπρόσωπο από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού του Ιδρύματος:

  • Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) η κα Φώτου Κωνσταντίνα, με αναπληρωτή τον κ.Μάντζο Νικόλαο, μέλη ΕΔΙΠ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
  • Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κ. Πλαχούρας Κωνσταντίνος, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Λογοθεραπείας.
  • Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) η κ. Αρβανίτη Σοφίας, τακτικός υπάλληλος Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού με αναπληρώτρια την κα Φραγκάκη Βασιλική, τακτική υπάλληλος Αορίστου Χρόνου του κλάδου ΠΕ/Διοικητικού - Οικονομικού
  • Γραμματέας ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, του κλάδου ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού.

Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής και αρχίζει από τις 01.12.2017

You are here: ΜΟ.ΔΙ.Π. Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π.