Στατιστικά στοιχεία τμημάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΛΗΣΥ) της ΜΟΔΙΠ

Καλούνται τα τμήματα να αντλήσουν και να αποθηκεύσουν στοιχεία για τα απογραφικά δελτία διδασκόντων από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013, στα πλαίσια των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο ΠΛΗΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι με την καταχώρηση των μελών ΔΕΠ στα νέα τμήματα όλες οι πληροφορίες θα μεταφερθούν στο νέο τμήμα καθώς και το επιστημονικό τους έργο και ως εκ τούτου δε θα είναι εφικτή η επεξεργασία τους από τα παλαιότερα τμήματα.

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Στατιστικά στοιχεία τμημάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΛΗΣΥ) της ΜΟΔΙΠ