Συμπλήρωση ηλεκτρονικών απογραφικών δελτίων Κεντρικών Υπηρεσιών και Γραμματειών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Για το Ίδρυμά μας η ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων για την αξιολόγηση των Γραμματειών των ακαδημαϊκών μονάδων και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος αρχίζει στις 6 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου 2013.  Καλούμε τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των Τμημάτων και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά απογραφικά δελτία για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Η άμεση συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμά μας και την συγγραφή της Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης.

Τα ηλεκτρονικά απογραφικά δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr

Για την πρόσβασή σας στο σύστημα απαιτείται η χρήση ειδικών προσωπικών κωδικών οι τους οποίους έχετε ήδη λάβει από την περσινή καταγραφή απογραφικών δελτίων (2011-2012). Όσοι δεν έχετε θα σας αποσταλούν με e-mail έπειτα από αίτηση εγγραφής σας στο σύστημα.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στο ΤΕΙ Ηπείρου.

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Συμπλήρωση ηλεκτρονικών απογραφικών δελτίων Κεντρικών Υπηρεσιών και Γραμματειών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου