Μέλη ΟΜ.Ε.Α.

Οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελούνται από τα παρακάτω μέλη:

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Λογοθεραπείας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής


You are here ΟΜ.Ε.Α. Μέλη ΟΜ.Ε.Α.