Μέλη ΟΜ.Ε.Α.

There are no translations available.

Οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελούνται από τα παρακάτω μέλη:

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

  • Καινούργιου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Αναστασίου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Λογοθεραπείας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Γκίκας Γρηγόριος ,Καθηγητής>
  • Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
  • Αναγνωστάκης Αριστείδης, Λέκτορας
  • Παππά Παρασκευή ,Λέκτορας, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Δογορίτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γκόγκας Θεμιστοκλής ,Επίκουρος Καθηγητής
  • Κιτσαντάς Θωμάς ,Λέκτορας

Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής


You are here: ΟΜ.Ε.Α. Μέλη ΟΜ.Ε.Α.