Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Ολοκληρώθηκε η Εξωτερική Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ιδρύματός μας. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.
You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου