Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Επισυνάπτεται το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως το παρέδωσε η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Αρχείο 1 

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής