Προς Ομάδα Υποστήριξης Έργου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Το έργο ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ, συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε διαδικασία που συμβάλει στην διασφάλιση της ποιότητας  στο Ίδρυμα και σ’ αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε απαραίτητα την ενεργό συμμετοχή – συμβολή σας. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις Προς Ομάδα Υποστήριξης Έργου ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ