Ανακοινώσεις

Κύρια συμπεράσματα από την έναρξη λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου έως σήμερα

Κατεβάστε από εδώ τα Κύρια συμπεράσματα από την έναρξη λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου έως σήμερα, κύρια επιτεύγματα και προτάσεις βελτίωσης

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην 7 η συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Απολογισμός έργου της ΜΟΔΙΠ

2. Προτάσεις βελτίωσης ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

3. Αξιολόγηση φοιτητών μέσω ΠΛΗΣΥ ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4. Οριστικοποίηση του πλάνου υποχρεώσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων προς τη ΜΟΔΙΠ.

5. Ενημέρωση επί της υποβολής στην ΑΔΙΠ της αναθεωρημένης Πρότασης Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και του Αναθεωρημένου Εγχειριδίου Ποιότητας ΕΣΔΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

6. Διάφορα Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.

ΤΕΙ Ηπείρου: Tο πρώτο πιστοποιημένο ελληνικό ΑΕΙ για το σύνολο των υπηρεσιών του

ISOTEI

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποσκοπώντας στη διασφάλιση, προάσπιση, ανάδειξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα και, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο συνεχών αλλαγών, αναθεωρήσεων, νεοπροσδιοριζόμενων αναγκών, στόχων και προοπτικών, έχει επιδιώξει την υλοποίηση ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, και της αποτελεσματικής λειτουργίας και απόδοσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Ως απόρροια των παραπάνω, από 22/06/2018 το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό με αριθμό μητρώου 99001180000261 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 και αφορά στην «Παροχή προπτυχιακών σπουδών στο σύνολο των ακαδημαϊκών τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων των Βιβλιοθηκών, Ιδρυματικών Δράσεων και Διοικητικών Υπηρεσιών)». Η πιστοποίηση, απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος χορηγήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS, Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, κατόπιν εφαρμογής ενός συνόλου διαδικασιών λεπτομερούς εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της χώρας, το οποίο αποκτά πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου EN ISO 9001:2015, για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει.

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις