Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα επισκέψεων - υποστήριξη της αξιολόγησης

Σας ενημερώνουμε ότι ομάδα συνεργατών της ΜΟ.ΔΙ.Π θα παρέχει τις υπηρεσίες της στους φοιτητές και το Εκπαιδευτικό προσωπικό με επισκέψεις στο σύνολο των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα, καθώς και στα Παραρτήματά του, δείτε το συνημμένο έγγραφο εδώ

Ξεκίνησε η Αξιολόγηση χειμερινού εξαμήνου 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχει  ξεκινήσει η διαδικασία  συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014  για όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος.

 Η συμπλήρωσή τους ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου 2013.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές να συμπληρώσετε τα απογραφικά δελτία διδασκόντων καθώς επίσης να ενημερώσετε το προφίλ σας. 

 Με νέο έγγραφο μας θα σας ενημερώσουμε για τις επισκέψεις των συνεργατών του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

1.    Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμουhttps://gmweb.teiep.gr/unistudent/όπου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».

2.    Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα  αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.:http://axiologisi.teiep.gr   και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα.

Τα στοιχεία που καταγράφηκαν τα διδακτικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους.

Για περαιτέρω διευκόλυνση παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Καραθάνου Γεωργία στο τηλ. 2681050191 (εσωτ.1191) και στην κα Βασιλείου Ιφιγένεια στο τηλ. 2681050007 (εσωτ. 1007) όταν λήξει η κατάληψη.

Εξωτερική Αξιολόγηση του τμήματος Νοσηλευτικής

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του τμήματος Νοσηλευτικής θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Νοεμβρίου 2013. Η επιτόπια επίσκεψη αρχίζει το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2013. 

Η σύνθεση της Επιτροπής για την Εξωτερική Αξιολόγηση του τμήματος Νοσηλευτικής έχει ως εξής:

  1. Dr. Andreas Pavlakis, Assistant Professor,  Open University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
  2. Dr.  Vassilis Raftopoulos, Assistant Professor, Department of Nursing, Cyprus University of Technology, Lemesos, Cyprus
  3. Dr. Amalia Tsiami, Senior Lecturer, School of Psychology, Social Work and Human Sciences, University of West London, London, United Kingdom

Δείτε το σχέδιο του προγράμματος επιτόπιας επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης εδώ

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών απογραφικών δελτίων Κεντρικών Υπηρεσιών και Γραμματειών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Για το Ίδρυμά μας η ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων για την αξιολόγηση των Γραμματειών των ακαδημαϊκών μονάδων και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος αρχίζει στις 6 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου 2013.  Καλούμε τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των Τμημάτων και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά απογραφικά δελτία για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Η άμεση συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας στο Ίδρυμά μας και την συγγραφή της Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης.

Τα ηλεκτρονικά απογραφικά δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr

Για την πρόσβασή σας στο σύστημα απαιτείται η χρήση ειδικών προσωπικών κωδικών οι τους οποίους έχετε ήδη λάβει από την περσινή καταγραφή απογραφικών δελτίων (2011-2012). Όσοι δεν έχετε θα σας αποσταλούν με e-mail έπειτα από αίτηση εγγραφής σας στο σύστημα.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Στατιστικά στοιχεία τμημάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΛΗΣΥ) της ΜΟΔΙΠ

Καλούνται τα τμήματα να αντλήσουν και να αποθηκεύσουν στοιχεία για τα απογραφικά δελτία διδασκόντων από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013, στα πλαίσια των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο ΠΛΗΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι με την καταχώρηση των μελών ΔΕΠ στα νέα τμήματα όλες οι πληροφορίες θα μεταφερθούν στο νέο τμήμα καθώς και το επιστημονικό τους έργο και ως εκ τούτου δε θα είναι εφικτή η επεξεργασία τους από τα παλαιότερα τμήματα.

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις