Ανακοινώσεις

ΤΕΙ Ηπείρου: Tο πρώτο πιστοποιημένο ελληνικό ΑΕΙ για το σύνολο των υπηρεσιών του

ISOTEI

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποσκοπώντας στη διασφάλιση, προάσπιση, ανάδειξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα και, λειτουργώντας σε ένα πλαίσιο συνεχών αλλαγών, αναθεωρήσεων, νεοπροσδιοριζόμενων αναγκών, στόχων και προοπτικών, έχει επιδιώξει την υλοποίηση ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, και της αποτελεσματικής λειτουργίας και απόδοσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Ως απόρροια των παραπάνω, από 22/06/2018 το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό με αριθμό μητρώου 99001180000261 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 και αφορά στην «Παροχή προπτυχιακών σπουδών στο σύνολο των ακαδημαϊκών τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων των Βιβλιοθηκών, Ιδρυματικών Δράσεων και Διοικητικών Υπηρεσιών)». Η πιστοποίηση, απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος χορηγήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS, Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, κατόπιν εφαρμογής ενός συνόλου διαδικασιών λεπτομερούς εσωτερικής και εξωτερικής επιθεώρησης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου είναι το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της χώρας, το οποίο αποκτά πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου EN ISO 9001:2015, για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει.

Πες τη Γνώμη σου

your-Opinion

Πρόσκληση

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τα Μέλη των ΟΜ.Ε.Α. στην 4 η συνεδρίαση (διευρυμένη) (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 15 Μαϊου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ενημέρωση επί της διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015
  2. Ενημέρωση επί του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος
  3. Ενημέρωση επί της διαδικασίας υποβολής πρότασης: α) πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ και β) ακαδημαϊκής πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών
  4. Διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων
  5. Διάφορα

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΤΕΙ για το Δεύτερο εξάμηνο 2017-2018.

Καλούνται τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος, να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων τους για το Δεύτερο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Η συμπλήρωσή τους για το Ίδρυμά μας, αρχίζει στις 16 Μαΐου 2018 και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου 2018.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων σε συνεργασία με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους έχουν την ευθύνη να συντονίσουν το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός τους, ώστε να διαθέσουν χρόνο τουλάχιστον μισής ώρας από το μάθημα που διδάσκουν στους φοιτητές που παρακολουθούν για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Επίσης, για δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά στο σύνολο του Ιδρύματος, εφαρμόζεται το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θεωρητικού - εργαστηριακού μαθήματος, καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων (της Γραμματείας Τμήματος, της Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, της Βιβλιοθήκης, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Erasmus και των λοιπών Υπηρεσιών) που παρέχονται προς τους φοιτητές.

Συνεχίζουμε τη διαδικασία της άντλησης σχολίων από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που αποτέλεσαν θέμα προς συζήτηση στις Συνελεύσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων και προβληματισμό ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφηκαν. Περιμένουμε την δική σας ανταπόκριση, ως εκπαιδευτικοί, στο κάλεσμά μας για την ενεργοποίηση των φοιτητών στη διαδικασία της αξιολόγησης και κατά συνέπεια στη διαδικασία βελτίωσης τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όσο και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

1. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμου https://gmweb.teiep.gr/unistudent/ όπου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».

2. Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία

προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους. Για περαιτέρω διευκόλυνση

παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατεβάστε εδώ το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις