Ανακοινώσεις

Εξωτερική Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής του Ιδρύµατός μας. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Η διαδικασία της Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση καθιερώνεται και στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν. 4009/11 (άρθρα 70-72). Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Επισυνάπτεται το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως το παρέδωσε η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Αρχείο 1 

Εκ νέου παράταση συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και απογραφικών δελτίων μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΛΗΣΥ) της ΜΟΔΙΠ θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου ήτοι 28-02-2014. Ελπίζουμε στη συμμετοχή όλων, προκειμένου να ανταποκριθούμε ως Ίδρυμα στο θεσμό της Αξιολόγησης. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Ολοκληρώθηκε η Εξωτερική Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ιδρύματός μας. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.
You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις