Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 9/5

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην 3 η συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 09 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση παραδοτέων Γ΄ Φάσης διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  2. Προγραμματισμός Εσωτερικών Επιθεωρήσεων πριν τη πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  3. Επιλογή και έγκριση Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης, για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  4. Ορισμός ομάδων εργασίας για τον προσδιορισμό ακαδημαϊκών δεικτών και διαδικασιών αξιολόγησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
  5. Διάφορα

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.

Έντυπο ΜΟΔΙΠ

modip-2017-flyer-back-web

modip-2017-flyer-front-web

Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων 2017

Καλούνται τα Τμήματα του Ιδρύματος πλην το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων  μαθημάτων τους για το Δεύτερο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Η συμπλήρωσή τους για το Ίδρυμά μας για όλα τα τμήματα (πλην του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ),  αρχίζει στις 25 Μαΐου  2017 και ολοκληρώνεται στις 09 Ιουνίου 2017.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ για το Δεύτερο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, αρχίζει στις 29.05.2017 και ολοκληρώνεται στις 09 Ιουνίου 2017.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων σε συνεργασία με τα μέλη της ΟΜΕΑ, τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους και το Τμήμα Σπουδών και Ακαδημαϊκών Θεμάτων  έχουν την ευθύνη να συντονίσουν το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός τους, ώστε να διαθέσουν χρόνο τουλάχιστον μισής ώρας από το μάθημα που διδάσκουν στους φοιτητές που παρακολουθούν  για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Επίσης, θα εφαρμοστεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θεωρητικού - εργαστηριακού μαθήματος, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων (της Γραμματείας Τμήματος, της Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, της Βιβλιοθήκης, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Erasmus και των λοιπών Υπηρεσιών) που παρέχονται προς τους φοιτητές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμου https://gmweb.teiep.gr/unistudent/όπου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».
  2. Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα  αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν τα διδακτικά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,  2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους. Για περαιτέρω διευκόλυνση παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων 2017

Καλούνται τα Τμήματα του Ιδρύματος πλην το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων  μαθημάτων τους για το Δεύτερο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Η συμπλήρωσή τους για το Ίδρυμά μας για όλα τα τμήματα (πλην του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ),  αρχίζει στις 25 Μαΐου  2017 και ολοκληρώνεται στις 09 Ιουνίου 2017.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ για το Δεύτερο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, αρχίζει στις 29.05.2017 και ολοκληρώνεται στις 09 Ιουνίου 2017.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων σε συνεργασία με τα μέλη της ΟΜΕΑ, τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους και το Τμήμα Σπουδών και Ακαδημαϊκών Θεμάτων  έχουν την ευθύνη να συντονίσουν το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός τους, ώστε να διαθέσουν χρόνο τουλάχιστον μισής ώρας από το μάθημα που διδάσκουν στους φοιτητές που παρακολουθούν  για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Επίσης, θα εφαρμοστεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θεωρητικού - εργαστηριακού μαθήματος, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων (της Γραμματείας Τμήματος, της Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, της Βιβλιοθήκης, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Erasmus και των λοιπών Υπηρεσιών) που παρέχονται προς τους φοιτητές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμου https://gmweb.teiep.gr/unistudent/όπου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».
  2. Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα  αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν τα διδακτικά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,  2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους. Για περαιτέρω διευκόλυνση παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».

Έρευνα Ικανοποίησης Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης 2017

Η Βιβλιοθήκη στα πλαίσια της αξιολόγησης των υπηρεσιών της, σας καλεί να συμπληρώσετε την έρευνα ικανοποίησης χρηστών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) ή πατώντας το σύνδεσμο: Η γνώμη σας μετράει

Παρακαλούνται όλα τα μέλη (φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) της ακαδημαικής κοινότητας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις