Ανακοινώσεις

Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Λογοθεραπείας

Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Λογοθεραπείας

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος Λογοθεραπείας θα πραγµατοποιηθεί από 17/06/2013 έως 22/06/2013.

Η σύνθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης έχει ως εξής: 

  1. Prof Ineke Mennen, Professor of Bilingualism, School of Linguistics & English Language,Bangor University, Μ. Βρετανία. (Coordinator) 

  2. Dr Zoi Kapoula, Directeur de Recherche, Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, Γαλλία 

  3. Associate Professor Μary Andrianopoulos, Department of Communication Disorders, University of Massachusetts, Η.Π.Α. 

  4. Δρ. Δημήτριος Γιαννάτος, MD,PhD, Χειρουργός ΩΡΛ, Επιμελητής Α’ Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».


Πρόγραμμα επιτόπιας επίσκεψης της επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης


Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων διδασκόντων

Για λόγους ευχρηστίας και λειτουργικότητας, ενσωματώθηκε στο ΠΛΗΣΥ της ΜΟΔΙΠ η δυνατότητα αντιγραφής απογραφικού δελτίου διδασκόντων από ένα παλαιότερο συμπληρωμένο δελτίο σε ένα απογραφικό δελτίο μαθήματος της τρέχουσας περιόδου. Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.

Οδηγίες αντιγραφής απογραφικών δελτίων διδασκόντων

Εκ νέου παράταση συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Εκ νέου παράταση συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Πρόγραμμα επισκέψεων και παράταση συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων των μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Πρόγραμμα επισκέψεων και παράταση συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων των μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων των μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων των μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις