Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Ημερίδας με θέμα: ΤΕΙ Ηπείρου - 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση

Δελτίο Τύπου Ημερίδας με θέμα: ΤΕΙ Ηπείρου - 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση

Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις Τμημάτων ΤΕΙ Ηπείρου

Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις Τμημάτων ΤΕΙ Ηπείρου


Διοργάνωση της 4ης Ημερίδας "ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση"

«ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου, στα πλαίσια εξέλιξης του έργου της, διοργανώνει την τέταρτη ημερίδα με θέμα: «ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 2010-2013: Εμπειρίες από την Αξιολόγηση» στα πλαίσια της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 11/04/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ανακοίνωση


Πρόγραμμα


Αφίσα


Παρουσιάσεις

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας του γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει αλλάξει διεύθυνση. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2681050191 (εσωτ. 1191), 2681050091 (εσωτ. 1091) και στην διεύθυνση: 

ΤΕΙ ΗΕΙΡΟΥ

Κωστακιοί Άρτας

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Κτίριο Β΄, 1ος Όροφος

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ. 990/20-03-2012, για την προμήθεια αναλωσίμων - ειδών Η/Υ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ. 990/20-03-2012, για την προμήθεια αναλωσίμων - ειδών Η/Υ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 400, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013". Περισσότερα

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις