Ανακοινώσεις

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών απογραφικών δελτίων Κεντρικών Υπηρεσιών και Γραμματειών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών απογραφικών δελτίων Κεντρικών Υπηρεσιών και Γραμματειών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

Επικαιροποίηση στοιχείων του Προγράμματος Γραμματειών για σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ‏

«Επικαιροποίηση στοιχείων του Προγράμματος Γραμματειών (Cardisoft e-university) για σύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου»

Στα πλαίσια σύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος για την Υποστήριξη των Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. – ΤΕΙ-Ηπείρου, με το Πρόγραμμα Γραμματειών (Cardisoft e-university), θα πρέπει να επικαιροποιούνται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη κάθε εξαμήνου τα στοιχεία των διδασκόντων όλων των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε τμήμα.

Οι  ενέργειες που πρέπει να γίνονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων περιγράφονται  αναλυτικά  στο συνημμένο έγγραφο από το Διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Γραμματειών κ. Κώστα Πλαχούρα.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας.

Εκδήλωση στην Ηγουμενίτσα

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 στο Παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα  «Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD» από τον Μορφωτικό Ακόλουθο της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Αφίσα

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις