Ανακοινώσεις

Διοργάνωση 2ης Ημερίδας «ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Βήματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Υλοποίηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε εξέλιξη»

«ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Βήματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υλοποίηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε εξέλιξη»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΤΕΙ Ηπείρου, στα πλαίσια εξέλιξης του έργου της, διοργανώνει την δεύτερη ημερίδα με θέμα: «ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Βήματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Υλοποίηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε εξέλιξη» στα πλαίσια της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ηπείρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 15/12/2011 και ώρα 10:30 π.μ. στα Ιωάννινα στο αμφιθέατρο «Πέλλος και Αλέκα Κατσέλη» του Παραρτήματος  ΤΕΙ Ηπείρου.

Πρόσκληση


Συνέδριο ΜΟΔΙΠ στην Λάρισα 28-29 Σεπ 2011

Το συνέδριο με τίτλο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές" οργανώνεται από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας υπό την αιγίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Απευθύνεται στα μέλη των ΜΟ.ΔΙ.Π. των ιδρυμάτων, των ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων και Σχολών των Α.Ε.Ι, και μελών Ε.Π. που εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα διεξαχθεί στη Λάρισα στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2011 και το επίσημο site του συνεδρίου είναι: http://modipconference.teilar.gr

You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις