Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας και συλλογής στοιχείων του ΠΛΗΣΥ της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε, ότι από το τρέχον εξάμηνο τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή η συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων, με την υποστήριξη του σχεδιαζόμενου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΛΗΣΥ) στα πλαίσια του έργου της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή ξεκινά δοκιμαστικά στις 11 Μαΐου 2012 για το Τμήμα Λογοθεραπείας και στη συνέχεια μετά την επίλυση τυχόν προβλημάτων θα ακολουθήσει η εφαρμογή στα υπόλοιπα τμήματα παρατείνοντας το χρόνο για εύλογο διάστημα.

Η συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύτιμη και μπορεί να αναδείξει σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον φοιτητή με τις απαντήσεις που έδωσε.

Προκείμενου να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://gm.teiep.gr/unistudent/  και να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία έτσι ώστε να συνδεθείτε στην συνέχεια, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων», στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Αναρτήθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

Στάλθηκε από την Α.ΔΙ.Π. το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Το κείμενο της έκθεσης θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

DSC08870

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου με αξιολογητές τους:
1. Dr. Maria Goula, Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Ισπανία 
2. Prof. Dr. Sophia Kathariou, North Carolina State University, Raleigh - North Carolina, Η.Π.Α.
3. Dr. Eleni Maloupa, Senior Researcher, Agricultural Research Center of Northern Greece, 
 National Agricultural Research Foundation, (NAGREF), Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
4. Dr. Thomas Panagopoulos, Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, 
 University of Algarve, Faro, Πορτογαλία.Δελτίο Τύπου Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης για το Έργο και τις Προοπτικές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

Δελτίο Τύπου

Διοργάνωση 2ης Ημερίδας «ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Βήματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Υλοποίηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε εξέλιξη»

«ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Βήματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υλοποίηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε εξέλιξη»

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΤΕΙ Ηπείρου, στα πλαίσια εξέλιξης του έργου της, διοργανώνει την δεύτερη ημερίδα με θέμα: «ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Βήματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Υλοποίηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. σε εξέλιξη» στα πλαίσια της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Ηπείρου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 15/12/2011 και ώρα 10:30 π.μ. στα Ιωάννινα στο αμφιθέατρο «Πέλλος και Αλέκα Κατσέλη» του Παραρτήματος  ΤΕΙ Ηπείρου.

Πρόσκληση


You are here Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις