Ανακοινώσεις

Πες τη Γνώμη σου

There are no translations available.

your-Opinion

Πρόσκληση

There are no translations available.

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τα Μέλη των ΟΜ.Ε.Α. στην 4 η συνεδρίαση (διευρυμένη) (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 15 Μαϊου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Ενημέρωση επί της διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015
  2. Ενημέρωση επί του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος
  3. Ενημέρωση επί της διαδικασίας υποβολής πρότασης: α) πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ και β) ακαδημαϊκής πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών
  4. Διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων
  5. Διάφορα

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του ΤΕΙ για το Δεύτερο εξάμηνο 2017-2018.

There are no translations available.

Καλούνται τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος, να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων μαθημάτων τους για το Δεύτερο Διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Η συμπλήρωσή τους για το Ίδρυμά μας, αρχίζει στις 16 Μαΐου 2018 και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου 2018.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων σε συνεργασία με τα μέλη της ΟΜΕΑ και τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους έχουν την ευθύνη να συντονίσουν το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός τους, ώστε να διαθέσουν χρόνο τουλάχιστον μισής ώρας από το μάθημα που διδάσκουν στους φοιτητές που παρακολουθούν για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου.

Επίσης, για δεύτερη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά στο σύνολο του Ιδρύματος, εφαρμόζεται το τροποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης θεωρητικού - εργαστηριακού μαθήματος, καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών των Ιδρυματικών Δομών και Δράσεων (της Γραμματείας Τμήματος, της Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, της Βιβλιοθήκης, της Πρακτικής Άσκησης, του Γραφείου Erasmus και των λοιπών Υπηρεσιών) που παρέχονται προς τους φοιτητές.

Συνεχίζουμε τη διαδικασία της άντλησης σχολίων από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που αποτέλεσαν θέμα προς συζήτηση στις Συνελεύσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων και προβληματισμό ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφηκαν. Περιμένουμε την δική σας ανταπόκριση, ως εκπαιδευτικοί, στο κάλεσμά μας για την ενεργοποίηση των φοιτητών στη διαδικασία της αξιολόγησης και κατά συνέπεια στη διαδικασία βελτίωσης τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όσο και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

1. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω του συνδέσμου https://gmweb.teiep.gr/unistudent/ όπου μπορούν να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων».

2. Οι διδάσκοντες, προκείμενου να συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπληρώνουν τα απογραφικά δελτία μαθήματος και τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος. Μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://axiologisi.teiep.gr και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία

προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και αφορούν τα απογραφικά δελτία διδάσκοντος, έχουν αποθηκευτεί στη βάση του Πληροφοριακού Συστήματος και απαιτείται απλή επικαιροποίησή τους. Για περαιτέρω διευκόλυνση

παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

There are no translations available.

Κατεβάστε εδώ το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσκληση 9/5

There are no translations available.

Καλούνται τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην 3 η συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω e-presence) που θα γίνει στις 09 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, Γέφυρα Αράχθου, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση παραδοτέων Γ΄ Φάσης διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  2. Προγραμματισμός Εσωτερικών Επιθεωρήσεων πριν τη πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  3. Επιλογή και έγκριση Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης, για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
  4. Ορισμός ομάδων εργασίας για τον προσδιορισμό ακαδημαϊκών δεικτών και διαδικασιών αξιολόγησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
  5. Διάφορα

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ζήση Λαμπρινή.

You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις