Ανακοινώσεις

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων και Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου

There are no translations available.

Σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή η συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων και απογραφικών δελτίων μαθημάτων, με την υποστήριξη του σχεδιαζόμενου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΛΗΣΥ) στα πλαίσια του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Ηπείρου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Για όλα τα τμήματα του Ιδρύματος η εφαρμογή ξεκινά από 25-05-2012 έως 08-06-2012. Η συμμετοχή των φοιτητών και των διδασκόντων στη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύτιμη και μπορεί να αναδείξει σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει το χρήστη με τις απαντήσεις που έδωσε.

Προκείμενου οι διδάσκοντες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση μπορούν να επισκεφτούν το σύνδεσμο http://axiologisi.teiep.gr  και να εισάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την εγγραφή τους στο σύστημα. Για περαιτέρω διευκόλυνση παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το «Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού».

Έναρξη λειτουργίας και συλλογής στοιχείων του ΠΛΗΣΥ της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

There are no translations available.

Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε, ότι από το τρέχον εξάμηνο τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή η συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων, με την υποστήριξη του σχεδιαζόμενου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΛΗΣΥ) στα πλαίσια του έργου της ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή ξεκινά δοκιμαστικά στις 11 Μαΐου 2012 για το Τμήμα Λογοθεραπείας και στη συνέχεια μετά την επίλυση τυχόν προβλημάτων θα ακολουθήσει η εφαρμογή στα υπόλοιπα τμήματα παρατείνοντας το χρόνο για εύλογο διάστημα.

Η συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύτιμη και μπορεί να αναδείξει σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο δεν τηρείται στο σύστημα που να μπορεί να συνδέσει κάποιον φοιτητή με τις απαντήσεις που έδωσε.

Προκείμενου να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://gm.teiep.gr/unistudent/  και να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία έτσι ώστε να συνδεθείτε στην συνέχεια, ακολουθώντας τις «Οδηγίες Αξιολόγησης Μαθημάτων», στο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Αναρτήθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

There are no translations available.

Στάλθηκε από την Α.ΔΙ.Π. το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Το κείμενο της έκθεσης θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

There are no translations available.

DSC08870

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου με αξιολογητές τους:
1. Dr. Maria Goula, Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Ισπανία 
2. Prof. Dr. Sophia Kathariou, North Carolina State University, Raleigh - North Carolina, Η.Π.Α.
3. Dr. Eleni Maloupa, Senior Researcher, Agricultural Research Center of Northern Greece, 
 National Agricultural Research Foundation, (NAGREF), Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
4. Dr. Thomas Panagopoulos, Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics, 
 University of Algarve, Faro, Πορτογαλία.Δελτίο Τύπου Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης για το Έργο και τις Προοπτικές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

There are no translations available.

Δελτίο Τύπου
You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις