Ανακοινώσεις

Συνέδριο ΜΟΔΙΠ στην Λάρισα 28-29 Σεπ 2011

There are no translations available.

Το συνέδριο με τίτλο "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές" οργανώνεται από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας υπό την αιγίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Απευθύνεται στα μέλη των ΜΟ.ΔΙ.Π. των ιδρυμάτων, των ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων και Σχολών των Α.Ε.Ι, και μελών Ε.Π. που εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα διεξαχθεί στη Λάρισα στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2011 και το επίσημο site του συνεδρίου είναι: http://modipconference.teilar.gr

You are here: Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανακοινώσεις